TỪ NGÀY 01/07/2015, CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM ÁP DỤNG VIỆC ĐÓNG SỐ QUẢN LÝ THÙNG XE ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE TẢI 

Nhằm tăng cường an toàn trong vận tải hành khách bằng phương tiện xe cơ giới đường bộ; tăng cường quản lý trong công tác sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, ngày 11/05/2015, Cục ĐKVN đã có Văn bản số 1676/ĐKVN-VAQ đề nghị các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe cơ giới thực hiện một số vấn đề liên quan sau đây:
1. Theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 4 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 thì “khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải du lịch phải được chia thành các ngăn” để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển. Do vậy, để đảm bảo an toàn hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng xe ô tô khách, Cục ĐKVN đề nghị các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách thực hiện bổ sung toàn bộ các thiết kê của các kiểu loại xe ô tô khách đang sản xuất, lắp ráp có khoang chở hành lý chưa được chia thành các ngăn. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế bổ sung đã được phê duyệt, Cục ĐKVN sẽ thực hiện cấp lại giấy chứng nhận chất lượng cho các kiểu loại xe này.
2. Theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 10 của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT, cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm lập và cấp cho từng xe cơ giới 01 bộ hồ sơ xuất xưởng trong đó có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Do vậy, đề nghị các cơ sở sản xuất chỉ được xuất xưởng xe và giao cho khách hàng khi đã lập đầy đủ hồ sơ cho từng xe xuất xưởng theo quy định.
3. Thực hiện triển khai việc đóng số quản lý thùng chở hàng đối với các loại xe tải từ 01/07/2015 (xem hướng dẫn thực hiện đóng số quản lý thùng chở hàng đính kèm theo công văn này).
Phạm vi áp dụng:
1. Áp dụng cho các loại xe tải (Trừ ô tô VAN, ô tô tải Pickup, Xe chuyên dùng).
2. Các xe không phải đóng thêm số quản lý thùng xe.
2.1. Các loại xe có thùng xe được đóng từ thùng xe của ô tô cơ sở đã được đóng số quản lý thùng xe (Giữ nguyên thùng xe hoặc mật phần của thùng xe của xe cơ sở đã đóng thùng quản lý).
2.2. Các xe có thùng xe là 1 phần kết cấu cua thân xe được liên kết cố định bằng mối hàn.
công văn thùng xe tải

Tin tức & Sự kiện khác