HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải NQR 75L 5.5 tấn (Giá 670.000.000)