HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải FVM 34T (16 tấn dài)