HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải NPR 85K 3.95 tấn (Giá 620.000.000)