HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải FVR 34Q (9 tấn dài) (Giá 1.180.000.000)