HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải FVR 34L (9 tấn ngắn) (Giá 1.170.000.000)