Menu Sản phẩm
Banner 12
Banner 3

Xe TẢI FORWARD ( 1,4 -> 24 tấn)

Xe Tải NPR 85K 3.95 tấn

Xe Tải NPR 85K 3.95 tấn

620.000.000(GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT) ₫

Xe Tải NQR75LE4

Xe Tải NQR75LE4

689.000.000(GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10%VAT) ₫

Xe Tải NLR 55E (1.4 tấn )

Xe Tải NLR 55E (1.4 tấn )

564.000.000(GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT) ₫

Xe Tải NMR 85H (1.9 tấn )

Xe Tải NMR 85H (1.9 tấn )

610.000.000(GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT) ₫

Xe Tải NMR 85E 2 tấn ngắn

Xe Tải NMR 85E 2 tấn ngắn

640.000.000(GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT) ₫

Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn )

Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn )

880.000.000 (GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10%VAT) ₫

Xe Tải FVR 34L ( 9 tấn ngắn )

Xe Tải FVR 34L ( 9 tấn ngắn )

1.265.000.000 ( GIÁ ĐÃ BAO GỒM 10% VAT ) ₫

Xe Tải FVR 34Q ( 9 tấn dài )

Xe Tải FVR 34Q ( 9 tấn dài )

1.180.000.000 (GIÁ ĐÃ BAO GỒM 10%VAT ) ₫

Xe Tải FVR 34S ( 9 tấn siêu dài )

Xe Tải FVR 34S ( 9 tấn siêu dài )

1.235.000.000 ( GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT ) ₫

Xe Tải FVM 34T ( 16 tấn dài )

Xe Tải FVM 34T ( 16 tấn dài )

1.440.000.000 ( GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GÔM 10% VAT ) ₫

Xe Tải FVM 34W (16 tấn siêu dài )

Xe Tải FVM 34W (16 tấn siêu dài )

1.630.000.000.( GIÁ BÁN BAO GỒM 10% VAT) ₫

Hotline Bán Hàng

093 335 1676