HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - ISUZU BIÊN HÒA: 093.335.1676

Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn )

Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn )
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn )
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn ) - Hình mô tả 1
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn ) - Hình mô tả 2
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn ) - Hình mô tả 3
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn ) - Hình mô tả 4
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn ) - Hình mô tả 5
  • Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn ) - Hình mô tả 6

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn)

 

goback