HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải FRR 90N (6.2 tấn) (Giá 880.000.000)