Menu Sản phẩm
Banner 12
Banner 3

QMR77HE4 - 270 ĐẦU VUÔNG - 1,9 tấn (Giá 522.000.000)

ISUZU QMR77H 

ISUZU QMR77H ĐẦU VUÔNG

ISUZU QMR 210

QMR77HE4 ĐẦU VUÔNG - 270 - 2.9 tấn

QMR77HE4 ĐẦU VUÔNG - 270 - 2.9 tấn

514.000.000 (GIÁ BÁN TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10 % VAT ₫

Hotline Bán Hàng

093 335 1676