HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - ISUZU BIÊN HÒA: 093.335.1676

Xe Tải NQR 75M 5.5 tấn ( Thùng dài 6,2m)