HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - ISUZU BIÊN HÒA: 093.335.1676

Xe Tải FVR 34S (9 tấn siêu dài)