HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - MR THUẬN ISUZU: 093.335.1676

Xe Tải FVM 34W (16 tấn siêu dài) (Giá 1.560.000.000)