HOTLINE: MR. THÀNH 0972 707235 - ISUZU BIÊN HÒA: 093.335.1676

Xe Tải NLR 55E (1.4 tấn ) (Giá 564.000.000)